Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029

07.04.2024 08:5027 đã xem

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức vào ngày 05 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 4 với tinh thần Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới – Phát triển” cùng 80 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các Ban CTMT tổ dân phố, các cá nhân tiêu biểu, các dân tộc, tôn giáo.
🚩Với tinh thần nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã tập trung nghiên cứu, thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019– 2024, dự kiến chương trình phối hợp, thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029.
🚩Đại hội vinh dự được đón tiếp và ghi nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hải - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt và đồng chí Lâm Dũ Hùng –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 4; Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Mặt trận cấp trên và lãnh đạo Đảng ủy, và sẽ bổ sung, triển khai bằng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể hàng năm đạt hiệu quả.
🚩Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận và thống nhất:
🚩- Báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội với chủ đề: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường 4 phát triển toàn diện, bền vững;
🚩- Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 khóa VIII.
🚩- Đại hội công nhận kết quả hiệp thương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 39 vị, trong đó Ban thường trực là 03 vị gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực.
🚩- Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Lạt lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
🚩🚩🚩Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 kêu gọi toàn thể Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh vì mục tiêu xây dựng phường 4 phát triển bền vững.🚩🚩🚩

Tin tức khác