Đảng uỷ

06.01.2023 14:57158 đã xem

Họ và tên: Lâm Dũ Hùng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Phường 4

 

Họ và tên: Hoàng Văn An

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 4

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Luân

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Phường 4

 

Tin tức khác