Giá nông sản và vật tư tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 23/03 - 30/03/2022)

06.01.2023 14:5749 đã xem

I. Giá một số sản phẩm nông sản

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

10.000

20.000

 

2

Cải bắp (Đơn Dương)

Kg

2.000

10.000

 

3

Cải thảo (Đơn Dương)

Kg

2.000

10.000

 

4

Xà lách lolo xanh (Đơn Dương)

Xà lách lolo xanh (Đà Lạt)

Kg

7.000

12.000

15.000

18.000

 

Giảm 3.000

5

Xà lách cuộn (Đơn Dương)

Kg

10.000

18.000

 

6

Hành lá

Kg

10.000

20.000

 

7

Su su

Kg

3.000

10.000

 

8

Su hào

Kg

5.000

15.000

 

9

Củ dền

Kg

5.000

14.000

Tăng 2.000

10

Ớt sừng

Kg

10.000

20.000

 

11

Đậu leo

Kg

7.000

15.000

 

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

12.000 

16.000 

Tăng 4.000

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

25.000 

35.000 

Giảm 15.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

25.000 

35.000 

Giảm 15.000

15

Súp lơ xanh (Đà Lạt)

Kg

25.000

32.000

Giảm 2.000

16

Pó xôi (Đà Lạt)

Kg

18.000

25.000

 

17

Hành tây (Đà Lạt)

Kg

7.000

15.000

 

18

Khoai tây (Đà Lạt)

Kg

10.000

20.000

 

19

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

20

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

53.000

 

 

21

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

65.000
60.000

 

 

22

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

185.000
230.000

 

 

Giảm 10.000

23

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

25.000

 

 

24

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

13.000

 

Giảm 4.000

25

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

5.000

 

 

26

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

18.000
15.000

 

Giảm 2.000

Giảm 3.000

27

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

5 cây

65.000

 

 

28

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

55.000

 

 

29

Hoa đồng tiền

Chục

17.000

 

Tăng 2.000

30

Hoa cẩm chướng

2 chục

23.000

 

Tăng 1.000

31

Hoa cát tường

Kg

50.000

 

 

32

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

39.500

40.000

 

 

II. Giá vật tư nông nghiệp

STT

Mặt hàng vật tư nông nghiệp

ĐVT

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)

Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

800.000

820.000

 

2

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

500.000

 

3

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)

Bao 50kg

200,000

 

4

Lân Văn Điển (Lâm Hà)

Bao 50kg

225,000

 

5

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

700.000

 

6

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

650,000
830,000

 

 

7

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

130.000

 

8

Phân DAP con ó Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

1.300.000

 

III. Nhận xét

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá cổng trại một số sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp có sự biến động so với tuần trước như sau:

1. Một số sản phẩm nông sản

- Sản phẩm rau, củ, quả: Củ dền 5.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; xà lách coron 12.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; súp lơ xanh 25.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; xà lách lolo xanh 12.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt 25.000 đồng/kg, giảm 15.000 đồng/kg so với tuần trước (Do nguồn cung nhiều nên giá ớt chuông Đà Lạt giảm mạnh so với tuần trước).

- Sản phẩm hoa: Hoa cúc cành 13.000 đồng/chục, giảm 4.000 đồng/chục; hoa hồng Đà Lạt 15.000 – 18.000 đồng/chục, giảm 2.000 - 3.000 đồng/chục; hoa cẩm chướng 23.000 đồng/bó, tăng 1.000 đồng/bó; hoa đồng tiền 17.000 đồng/chục, tăng 2.000 đồng/chục so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 39.500 đồng/kg, ổn định giá so với tuần trước.

- Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 230.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg. Các sản phẩm chăn nuôi còn lại như lợn hơi, gà hơi, sữa bò… đều có giá ổn định so với tuần trước.

2. Vật tư nông nghiệp

Giá các loại vật tư phân bón tại các huyện vẫn duy trì ổn định ở mức cao (do nguồn cung phân bón trên thế giới sụt giảm, các nguyên liệu đầu vào và cước phí vận chuyển tăng mạnh dẫn đến giá phân bón trong nước tăng cao). Giá phân bón đang ở mức rất cao, gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân đầu tư vào sản xuất.

3. Dự báo chung

Trong thời gian tới, dự báo các sản phẩm vật tư phân bón (do nguồn cung khan hiếm) nên giá vẫn duy trì ở mức cao. Các sản phẩm rau, củ, quả và các loại hoa Đà Lạt… giá cả khá ổn định. 

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

Tin tức khác