Giới thiệu chung

06.01.2023 14:57191 đã xem

Phường 4 là một phường nằm gần trung tâm của Thành phố Đà Lạt có diện tích tự nhiên là 2.927 ha (trong đó 209,7 ha đất nông nghiệp, 2044 ha đất lâm nghiệp, 267.1 ha đất phi nông nghiệp), phía Đông giáp phường 3, phía Tây giáp phường 5 và xã Tà Nung, phía Nam giáp huyện Đức Trọng và huyện Lâm Hà, phía Bắc giáp phường 1, dân số hơn 24.113 khẩu, 5.644 hộ.

Tin tức khác