Lâm Đồng: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận ”Bưởi da xanh Đạ Tẻh”

06.01.2023 14:5766 đã xem

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép sử dụng địa danh “Đạ Tẻh” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi da xanh Đạ Tẻh” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý mang nhãn hiệu chứng nhận. 

Nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi da xanh Đạ Tẻh”

Theo đó, UBND huyện Đạ Tẻh sẽ hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với cấp có thẩm quyền công nhận; đồng thời, quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Đạ Tẻh cũng đã ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi da xanh Đạ Tẻh” cho sản phẩm bưởi da xanh có nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn huyện nhằm từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu, uy tín, chất lượng trên thị trường.

Bưởi da xanh Đạ Tẻh dần khẳng định thương hiệu trên thị trường

Các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi da xanh Đạ Tẻh” phải có hoạt động trồng, sản xuất, sơ chế và kinh doanh bưởi da xanh có nguồn gốc, xuất xứ tại huyện Đạ Tẻh; trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, bảo đảm các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm do đơn vị kiểm nghiệm có thẩm quyền xác nhận; cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các nội dung trong quyết định trao quyền sử quyền dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bưởi da xanh Đạ Tẻh và các quy định khác có liên quan.

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có quyền gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì cho loại sản phẩm đã được cấp giấy phép sử dụng nhãn hiệu do mình sản xuất, chế biến, kinh doanh; được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, được tham gia các chương trình quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

Tin tức khác