Lịch sử văn hoá

06.01.2023 14:5780 đã xem

Phường 4 được thành lập từ tháng 8 năm 1986 được chia tách từ Phường 2 cũ. Địa giới hành chính ban đầu phường 4 có 03 khóm (An Lạc Thiên Thành và Nam Thiên) lúc này nền kinh tế của phường chủ yếu là sản xuất nông nghiệp dưới mô hình hợp tác xã; năm 1997 chia thành 7 khu phố với 103 tổ dân phố, số dân tăng mạnh, diện tích sản xuất nông nghiệp thu hẹp nhường chỗ cho sự phát triển của kinh tế đô thị; năm 2012 thực hiện mô hình sát nhập tổ dân phố, phường 4 đã thực hiện sát nhập từ 103 tổ dân phố thành 23 Tổ dân phố. Năm 2020 thực hiện sát nhập từ 23 Tổ dân phố thành 18 Tổ dân phố.

Tin tức khác