PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2023

08.03.2024 11:0336 đã xem

Ngày 05/3/2024, Công đoàn cơ sở Phường 4 phối hợp với Lãnh đạo cơ quan phường 4 tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2023.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thùy Dương_ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Lạt, đồng chí Lâm Dũ Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 4 cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, cán bộ công chức và người lao động đang công tác tại Cơ quan phường 4.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của bộ máy cán bộ cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của CBCC thực hiện trong năm 2023 và thực hiện chính sách chăm lo vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viên và người lao động. Đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, tác phong làm việc và đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của CBCC 2023; báo cáo công tác công đoàn năm 2023, phương hướng năm 2024; báo cáo thanh tra nhân dân năm 2023, báo cáo quyết toán tài chính năm 2023; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024. Đồng thời, hội nghị cũng đưa ra dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan Phường để lấy ý kiến trước khi ban hành và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Thông qua hội nghị hôm nay công đoàn cơ sở Phường 4 đã bầu ban thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí nhằm thực hiện theo những nội dung theo  Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hội nghị cán bộ, công chức người lao động năm 2023 đã thành công tốt đẹp.  Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và kêu gọi, cán bộ, công chức, đoàn viên và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, các cấp, các ngành phát động với tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, công đoàn vững mạnh./.

Tin tức khác