Quy trình canh tác hoa cát tường ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

06.01.2023 14:57172 đã xem

Quy trình tạm thời kỹ thuật canh tác hoa cát tường ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo quyết định số 625/QĐ-SNN, ngày 20/11/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Ban hành tạm thời quy trình kỹ thuật canh tác hoa cát tường ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng").

 

quy trinh canh tac hoa cat tuong udcnc_637757608590741212.pdf

Tin tức khác